Leietagers plikter

Leietagers plikter under leietiden.

Leietager har ansvaret for det vanlige vedlikeholdet, dvs. innenfor boligens fire vegger. For eksempel av låser, nøkler, ruter, servanter, vannklosettskåler med sete og lokk, badekar, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, i tillegg til oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Vedlikeholdet må være forsvarlig utført. 

Uteareal rundt leietakeren sin bolig er også å anse som leietakeren plikt å holde ryddig, samt fellesareal. Leier må ha utleiers samtykke for å foreta vesentlige forandringer i husrommet, f. eks. å legge nytt gulv, flytte vaskemaskin, kamin osv. jmfr: Husleieloven kap. 5