Leiegaranti

LEIEGARANTI

Leiegaranti kan erstatte depositum ved leie av bolig. Dette er en garanti, ingen forsikring. Dersom det blir utbetaling under garantien må leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

HVA KOSTER LEIEGARANTI?

Leiegaranti har en engangskostnad på 16 % av sikkerhetsbeløpet.
Eksempel:  3 års Leiegaranti
Husleie: kr 10 000 pr. mnd
Depositum/garanti:  kr. 30 000 (= 3 mnd. husleie)
16% av kr. 30 000 = kr. 4800,-

Hva garantien omfatter
Garantien gjelder bare for tidsbestemte leieavtaler. Innenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Garantien for Leiers betalingsforpliktelser overfor Utleier, herunder både plikt til leiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysisk skade på leieobjektet. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter/avtaler mellom Utleier og Leier, er ikke omfattet av Garantien. Der leietaker, uten gyldig oppsigelse fra Leietaker, har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter garantien også gjenstående pliktig leiebetaling frem til utløpsdatoen.»

Garantitiden
Garantien gjelder kun betalingsplikt som følge av forhold inntrådt fra overlevering av Leieobjektet og frem til fraflytting, men ikke for forhold inntrådt senere enn tre måneder etter Leiekontraktens utløpsdato, og ikke for forhold inntrådt mer enn tre år og tre måneder fra leieforholdets start