Ledige leiligheter

Strøm

Strøm er inkludert i husleien for alle leiligheter, de fleste leiligheter har vedovn hvis det skulle bli behov for mer varme. Ved kan kjøpes hos Kapro

Depositum

Depositumet er satt til 2 x husleien som settes inn på konto 49011510476. Merk innbetalingen med navn og leilighets nr. Depositum kan også innbetales via Paypal. Merk innbetalingen med depositum. Depositumet tilbakebetales ved flytting, med mindre skader og unødig slitasje som må dekkes. Jfr.husleieloven.

Husleien

Husleien faktureres den første i mnd, med forfall den 12 hver mnd. Fakturagebyret er på Kr 65,- per mnd, som kan unngåes hvis man avtaler autogirotrekk. Alt av fakturaer sendes til epost, derfor er det viktig at riktig epost-adresse er oppgitt slik at din husleiefaktura kommer fram.