Depositumskonto

Depositumskonto enkelt og raskt 

På Hybel er det både enkelt og raskt å opprette depositumskonto i Lea bank. Du kan opprette depositumskonto i forbindelse med opprettelse og signering av leiekontrakt, men du kan også bestille dette helt separat via denne siden.

Depositumskonto opprettes i fire enkle steg

Utleier registrer info om leieforholdet

Leietaker signerer kontoavtale

Depositumskonto opprettes i Lea bank

Leietaker overfører depositum