Vaskeliste fellesareal

Vasking av fellesganger skal utføres av leietakerne selv.

Vaskeliste for Beahcevardievva 54 kan lastes ned her

Vaskeliste for Beahcevardievva 60 kan lastes ned her

De andre leilighetene som deler inngang avtaler seg i mellom hvem som vasker. Det vil bli tatt kontroll av gangene ved jevne mellomrom, hvis gangene ikke er tilstrekkelig vasket, vil det påløpe et gebyr på Kr 690,- for den leietakeren som ikke har vasket iht vaskelisten. Vasking skal skje minimum 1 gang per uke. Det oppfordres til å vaske etter behov, hvis 1 gang per uke ikke er tilstrekkelig.