Arbeid som utføres av vår vaktmester uten kostnad for leietaker.

Utleier skal sørge for at boligen til enhver tid er i ordentlig stand og forsvarlig vedlikeholdt. Vedlikeholdsplikten omfatter bl. a. ledninger og innretninger for avløp og forsyning med vann, gass, varme og elektrisk strøm. Fornyelse av tapet, maling som følge av slit og elde skal forøvrig utføres så ofte det er sedvanemessig påkrevet under hensyn til boligens beskaffenhet.


Arbeid som kan utføres av vår vaktmester med kostnad for leietaker.

Leietager har ansvaret for det vanlige vedlikeholdet, dvs. innenfor boligens fire vegger. For eksempel av låser, nøkler, ruter, servanter, vannklosettskåler med sete og lokk, badekar, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, i tillegg til oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Vedlikeholdet må være forsvarlig utført. 

Uteareal rundt leietakeren sin bolig er også å anse som leietakeren plikt å holde ryddig, samt fellesareal. Leier må ha utleiers samtykke for å foreta vesentlige forandringer i husrommet, f. eks. å legge nytt gulv, flytte vaskemaskin, kamin osv. jmfr: Husleieloven kap. 5

Arbeid som vår vaktmester utfører er priset til Kr 449,- per time. Jobber legges inn i kundeportalen og da vil vår vaktmester ta kontakt med den det gjelder for å avtale pris og tid.


Vasking av fellesganger skal utføres av leietakerne selv.

Vaskeliste for Beahcevardievva 54 kan lastes ned her

Vaskeliste for Beahcevardievva 60 kan lastes ned her

De andre leilighetene som deler inngang avtaler seg i mellom hvem som vasker. Det vil bli tatt kontroll av gangene ved jevne mellomrom, hvis gangene ikke er tilstrekkelig vasket, vil det påløpe et gebyr på Kr 600,- for den leietakeren som ikke har vasket iht vaskelisten. Vasking skal skje minimum 1 gang per uke. Det oppfordres til å vaske etter behov, hvis 1 gang per uke ikke er tilstrekkelig.